Presiseringer fra PEFC rådet

- Ny PEFC standard skal være utarbeidet innen 2015.
-