Om Norsk Skogsertifisering AS

Skogbefaring under årlig samling
Norsk Skogsertifisering ble stiftet i 1999 og er et datterselskap av NORSKOG. Virksomheten ble første gang sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 5. mai 2000. Resertifisering ble senest gjennomført i mai 2013.
Miljøsertifisering av virksomheter i skog er i dag en forutsetning for å kunne levere tømmer. NORSKOG ønsker størst mulig frihet for skogeier, både med hensyn på omsetning og sertifisering. For oss er skogeierens økonomi i sentrum. NORSKOG ønsker derfor at valget av sertifiseringsløsning i størst mulig grad skal være praktisk og økonomisk tilpasset den enkelte skogeiers eiendom og hans omsetningsmuligheter for tømmer. I tråd med dette tilbyr NORSKOG to ordninger som er tilpasset ulike behov. Den ene ordningen er å inngå kontraktsbasert miljøavtale med NORTØMMER, den andre er å inngå i ordningen til Norsk Skogsertifisering.

Sertifisering gjennom Norsk Skogsertifisering AS
Denne typen sertifisering er basert på et aktivt engasjement fra skogeierens side. Den gir, i forhold til andre sertifiseringsløsninger, økt frihet i tømmermarkedet. I motsetning til andre sertifiseringsopplegg i Norge har nemlig de som er tilsluttet Norsk Skogsertifisering ingen binding til et bestemt omsetningsledd, og kan fritt selge sitt tømmer som miljøsertifisert virke. Ordningen er utviklet for å etablere et pålitelig og kostnadseffektivt system som også involverer skogeieren. Deltakelse i gruppesertifisering er basert på ISO 14001 og norsk PEFC skogstandard. Gjennom dette opplegget inngår den enkelte eier en avtale med Norsk
Revisjon av eiendom
Skogsertifisering der eieren som et minimum forplikter til å etterleve de miljømål og rutiner som er laget for å følge opp ordningen. Disse er utarbeidet av Norsk Skogsertifisering. Hver eiendom mottar en miljøhåndbok der systemet og rutinene er beskrevet. I konseptet ligger for øvrig også rådgivning, opplæring, oppfølging og informasjon, som er relevant for sertifiseringen av eiendommens skogbruk.

Sertifiseringsordningen

Norsk Skogsertifisering har utviklet en egen miljøhåndbok som ligger til grunn for sertifiseringen. Denne miljøhåndboken inneholder systemdokumenter som skal følges for å oppfylle sertifiseringskravene.

Gruppesertifisering betyr at flere skogeiendommer sertifiseres samlet. Norsk Skogsertifisering er sertifisert gjennom Det norske Veritas, og eiendommene som er med i ordningen er dermed gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering.

Fagsamlinger

Norsk Skogsertifisering har hele tiden et fokus på kompetanse og kunnskap. Vi arrangerer derfor en årlig fagsamling for alle eiendommer som er med ordningen. Temaene varierer fra gang til gang, og vil alltid være aktuelle i forhold til kravene i lovvverk, skogstandard og ISO 14001.