Velkommen til Norsk Skogsertifisering AS

Norsk Skogsertifisering er en paraplyorganisasjon for felles miljøsertifisering av skogeiendommer. Norsk Skogsertifisering er organisert som et frittstående aksjeselskap. Selskapet er eid av NORSKOG. Selskapet er sertifisert med utgangspunkt i ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard

Miljørapport for 2016
Miljørapport for 2016 for Norsk Skogsertifisering finner du under "Skjemaer og rapporter".

Rapport fra ekstern revisjon 2016
Rapporten fra DNV GL sin resertifisering av Norsk Skogsertifisering i april 2016 finner du under "Skjemaer og rapporter".

Beregn netto CO2 binding for din eiendom
Norsk Skogsertifisering har laget en regnemodell (Excel-regneark) for beregning av netto CO2 opptak på en eiendom, korrigert for utslipp fra operativ virksomhet. Modellen tar utgangspunkt i Klimakalkulatoren (www.skogogklima.no) og at en deretter benytter regnearkmodellen som kan lastes ned ved å trykke på bildet under.

Co2 opptak på eiendom

Kontakt

Norsk Skogsertifisering AS
Postboks 123 Lilleaker
0216 OSLO
Tlf: 481 71 000